banner support

เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

0028375
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
3
23
30
151
483
354
28375

Forecast Today
24

12.07%
6.16%
3.51%
2.47%
0.45%
75.33%
Online (15 minutes ago):1
one guest
no members

Your IP:54.166.5.230

เกี่ยวกับฝ่ายธุรการ

งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) รับ-ส่งเอกสาร
2) จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป)
3) ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป
4) ดูแลแบบฟอร์มประเภทต่างๆ
5) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงินและดูแลการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานของหน่วยงาน
6) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของพนักงานส่วนแผนงาน
7) จัดเตรียมเอกสารการประชุม ดำเนินการธุรการงานประชุมของหน่วยงาน 
8) เป็นหน่วยกลางที่ให้บริการการพิมพ์และสำเนาเอกสาร
9) ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 
10) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ

งานธุรการ
พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติความหมายของงานธุรการ ไว้ดังนี้ “ธุรการ การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซึ่งมิใช่งานวิชาการ”ดังนั้น งานธุรการ จึงหมายรวมถึง “งาน ร่าง พิมพ์ โต้ตอบ ติดต่อประสานงาน ไม่ว่าจะเป็นทาง หนังสือ การพูด และการสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร ซึ่งมิใช่งานวิชาการ”

ความสาคัญของงานธุรการ
การบริหารงานธุรการนับได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกในการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นสื่อในการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารประกอบด้วย สาร ผู้ส่งสารและผู้รับสาร เจ้าหน้าที่ธุรการจะต้องเป็นสื่อในการนาสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร เพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนไปสู่การทางานตามภารกิจต่อไป เจ้าหน้าที่ธุรการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดีและมีคุณภาพ ทั้งนี้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ย่อมต้องอาศัยการทางานของเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นสาคัญ ดังจะเห็นได้จากมีการกำหนดให้มีงานธุรการในทุกหน่วยงาน ดังนั้นงานธุรการจึงเปรียบเสมือนกลไกที่สาคัญของหน่วยงานที่จะขาดไปหรือไม่มีไม่ได้

ปฏิทินกิจกรรม

February 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.